Aktualności
 • Zarejestruj

Seminarium plakatZakład Systemów Szkoleniowych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych wraz z Wydziałem Lotnictwa WSOSP zorganizował Seminarium Naukowe nt.: „Nowoczesne technologie informatyczne i multimedialne wykorzystywane w szkoleniu”. Spotkanie odbyło się 30 stycznia 2018 roku w dęblińskiej szkole.

Czytaj więcej: SEMINARIUM ITWL i WSOSP

DSC 3793Zespół badawczy z ITWL odebrał z rąk Podsekretarza Stanu w MON, dr. Dominika Smyrgały oraz Szefa BBN Pawła Solocha Nagrodę III stopnia w V konkursie na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności objętego honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Wręczenie nagród odbyło się 6 grudnia 2017r. w sali konferencyjnej Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych.

Czytaj więcej: III miejsce za pracę naukową lub rozwojową

7 EREA Board Members 20171129 redDoroczna uroczystość Stowarzyszenia EREA miała miejsce w hotelu The Hotel dnia 29 listopada br. w Brukseli. Bezpośrednio przed uroczystością odbyło się spotkanie w formie okrągłego stołu członków Zarządu EREA z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Po formalnym otwarciu dorocznej uroczystości EREA przez obecnego Prezesa EREA Pana Bruno Sainjon (ONERA) przemówienie wygłosił pan Kurt Vandenberghe Dyrektor ds. Polityki Rozwoju i Koordynacji w Dyrekcji Generalnej Badań i Innowacji Komisji Europejskiej. Po przemówieniu miała miejsce prezentacja przez autorów trzech najlepszych artykułów w corocznym konkursie na najlepszą publikację EREA.

Czytaj więcej: Dyrektor ITWL na spokaniach EREA

Wyróżnienia dla ITWL na Targach

 002

Na tegorocznej 69. edycji Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” IENA 2017 w Norymberdze, w dniach 2-5.listopada, zaprezentowanych zostało aż 850 wynalazków z 31 krajów i rozmaitych branż. Targi IENA mocno pielęgnują swe partnerstwa zarówno krajowe jak i zagraniczne. W tym roku krajem partnerskim Targów IENA była Malezja, która wniosła również do ich realizacji swój potencjał innowacyjny. Dla wielu obecnych na Targach wynalazców, konstruktorów i osób kreatywnych są one inspiracją, a towarzyszy im zawsze wiele fachowych wykładów i seminariów.

Prezentacja ITWL na stoisku polskim, zarządzanym przez Agencję Promocyjną INVENTOR Sp. z o.o. objęła dwa rozwiązania. Pierwsze z nich – wzór użytkowy pt. „Kaseta do odpalania naboi pirotechnicznych”, nr zgłoszenia W.124888, Twórcy: Ryszard Szczepanik, Andrzej Żyluk, Wiesław Buler, Mariusz Pietraszek, Tomasz Klemba – zostało uroczyście wyróżnione nagrodą specjalną organizatorów Międzynarodowej Wystawy Wynalazków INST i Targów „Technomart” w Tajpej (Tajwan). Drugie rozwiązanie – wynalazek pt. „Układ do detekcji i monitorowania uszkodzeń struktury kompozytowej, zwłaszcza z nieprzewodzącym rdzeniem” nr zgłoszenia w UPRP P.414277, Twórcy: Artur Kurnyta, Krzysztof Dragan, Michał Dziendzikowski, Andrzej Leski uzyskało srebrny medal Targów IENA.

Rozwiązania prezentował na Targach Rzecznik Patentowy ITWL mgr Paweł Ziencik, który w imieniu Instytutu odebrał również przyznane wyróżnienia.

IENA 2017 - Wyróżnienia dla ITWL na Targach IENA 2017 - Wyróżnienia dla ITWL na Targach IENA 2017 - Wyróżnienia dla ITWL na Targach IENA 2017 - Wyróżnienia dla ITWL na Targach

IMG 3817Kolejna, XXV edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach wspominana będzie jako pasmo sukcesów Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

Instytut wyróżniony został prestiżową nagrodą Defender, którą komisja konkursowa przyznała za System Odrzutowych Celów Powietrznych Jet-2, eksponowany podczas targów wraz z Naziemną Stacją Kontroli oraz wyrzutnią. System jest efektem współpracy ITWL z firmą MSP Marcin Szender, Wojskową Akademią Techniczną i Politechniką Warszawską. Powstanie systemu sfinansowane zostało ze środków NCBiR - projekt Odrzutowe Cele Powietrzne z programowaną trasą lotu DOBR/0065/R/ID1/2012/03.

Czytaj więcej: MSPO 2017

1Bezzałogowy Statek Powietrzny NeoX opracowany wspólnie z PGZ S.A. został wyróżniony prestiżową nagrodą wystawy lotniczej AIR FAIR 2017, która odbyła się w Bydgoszczy w dniach 26-27 maja 2017r.

Czytaj więcej: Wyróżnieni na AIR FAIR 2017

osciekbwl1Z przyjemnością informuję że Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych wspólnie z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej powołał Ośrodek Szkolenia Członków i Ekspertów Komisji Badania Wypadków Lotniczych, który ma na celu organizację kursów w zakresie metodyki badania zdarzeń lotniczych. Powołany Ośrodek Szkolenia w ITWL ma na celu przygotowanie członków PKBWL i ich ekspertów, jak również członków zespołów bezpieczeństwa lotów organizacji lotniczych do badania zdarzeń lotniczych. Ośrodek będzie funkcjonował zgodnie z Wytycznymi szkoleniowymi dla badających wypadki lotnicze Cir 298 AN/172 zatwierdzone przez Sekretarza Generalnego i opublikowane pod jego zwierzchnictwem w czerwcu 2003 r. przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

 

      Czytaj więcej...   

 

OŚRODEK SZKOLENIA CZŁONKÓW I EKSPERTÓW KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH współpracuje z:

PKBWL

 

IMG 0629Wynalazki Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych zostały nagrodzone na Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE INTERNATIONAL PARIS 2017. Targi odbyły się w Paryżu w dniach 27.04.-8.05.2017r.

Oba zaprezentowane na stoisku Pawilonu Polskiego rozwiązania ITWL uzyskały prestiżowe brązowe medale targów oraz dyplomy. Były to: „Kaseta do odpalania naboi pirotechnicznych”, numer zgłoszenia wzoru użytkowego do Urzędu Patentowego RP W.124888, Wynalazcy: Ryszard Szczepanik, Andrzej Żyluk, Wiesław Buler, Mariusz Pietraszek, Tomasz Klemba oraz „Układ do detekcji i monitorowania uszkodzeń struktury kompozytowej, zwłaszcza z nieprzewodzącym rdzeniem”, numer zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego RP P. 414277. Dodatkowo "Układ do detekcji..: został doceniony wyróżnieniem specjalnym -  dyplomem Stowarzyszenia EUROPE France INVENTEURS, nadanym przez Prezesa tego Stowarzyszenia.

Międzynarodowe Targi Wynalazczości „Concours Lépine” w Paryżu mają ponad stuletnią tradycję. Są one organizowane od 1901 roku, a ich inicjatorem był Prefekt Policji, Louis Lépine. W historii kolejnych edycji tej bardzo prestiżowej imprezy pod patronatem Prezydenta Francji oraz Prefekta Policji zaprezentowane zostały i wypromowane takie wynalazki jak silnik dwusuwowy, turbina cieplna, sztuczne serce, sztuczne płuco, aparat do transfuzji krwi i wiele innych rozpowszechnionych w świecie znakomitych rozwiązań.

Wynalazki ITWL nagrodzone w ParyżuWynalazki ITWL nagrodzone w ParyżuWynalazki ITWL nagrodzone w ParyżuWynalazki ITWL nagrodzone w Paryżu

201612066 grudnia w  hotelu The Hotel w Brukseli miała miejsce uroczystość dorocznego spotkania Stowarzyszenia EREA.

Poprzedziło ją bezpośrednio spotkanie z Panią Clara de la Torre – Dyrektorem w Dyrekcji Generalnej Badań i Innowacji Komisji Europejskiej, którego celem było przedstawienie możliwości i ambicji Stowarzyszenia w zestawieniu z aktualnymi działaniami i planami Komisji Europejskiej w odniesieniu do następnego Programu Ramowego UE o roboczym symbolu FP9.

Czytaj więcej: Doroczne spotkanie EREA

Logo Konkurs IVMinister Obrony Narodowej zatwierdził uchwałę Kapituły "IV Konkursu na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności", nad którym patronat honorowy objął Prezydent RP Andrzej Duda. Minister przyznał tym samym nagrody i wyróżnienia w konkursie.

Nagroda II stopnia trafiła do wykonawców pracy badawczej pt.: System monitorowania i prognozy stanu technicznego struktury statku powietrznego z wykorzystaniem sieci czujników i systemu eksperckiego (ang. Aircraft fuSelage crack moniToring sYstem And progNosis through on-boArd eXpert sensor network - ASTYANAX), wśród których znaleźli się przedstawiciele ITWL.

Skład zespołu wykonawców projektu:


dr inż. Sławomir KLIMASZEWSKI, dr hab. inż. Andrzej LESKI, dr inż. Krzysztof DRAGAN, mgr inż. Marcin KURDELSKI, dr inż. Michał SAŁACIŃSKI, mgr inż. Michał STEFANIUK, dr inż. Janusz GOZDECKI, mgr inż. Jarosław CHOJNACKI, Dr., Ph.D.Eng, Claudio SBARUFATTI, Professor, Ph. D. Eng. Marco GIGLIO, M. Sc. Eng. Guido PAVAN, MBA,M. Sc. Eng., Luigi Maria BOTTASSO, Dr inż. Malte FRӦVEL, M. Sc. Eng Francisco Javier San Milan FIEL.

Nagroda MON za pracę badawczą

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów