Aktualności
 • Zarejestruj

IMG 0274 KopiowanieITWL po raz kolejny wziął udział w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Tym razem przyznano nam Nagrodę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za "Bezzałogowiec wsparcia akcji ratowniczych pionowego startu i lądowania ATRAX M". Stoisko ITWL można było odwiedzić od 6 do 9 września 2016r.

Dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik wraz ze swoimi Zastępcami - prof. dr. hab. inż. Andrzejem Żylukiem oraz dr. inż. Jarosławem Sulkowskim, wspólnie z prezesem Centrum Wdrożeniowo Produkcyjnego ITWL gen. bryg. rez. Dariuszem Wrońskim podejmowali podczas targów przedstawicieli Rządu RP, rządów zagranicznych oraz najważniejszych przedstawicieli polskich i zagranicznych Sił Zbrojnych, którzy zaszczycili swoją obecnością wystawę przygotowaną przez Instytut. Wśród dostojnych gości znaleźli się między innymi Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki, czy Dowódca Operacyjny SZ RP gen. broni dr Marek Tomaszycki.

Tegoroczny Salon obfitował w rekordową ilość wystawców, jak i zwiedzających. Dziesiątki oficjalnych delegacji polskich i zagranicznych w ciągu czterech targowych dni zapoznało się z ofertą Instytutu, w której skład weszły wdrożone do Sił Zbrojnych RP Bezzałogowe Cele Powietrzne Komar i Szerszeń oraz najnowszy szybki Cel Powietrzny JET-2 wyposażony w dwa silniki odrzutowe (realizowany w konsorcjum MSP Marcin Szender, WAT, Politechnika Warszawska) i rozwijający prędkość 150 m/s. Zaprezentowano także bezzałogowe obserwacyjno-uderzeniowe statki powietrzne - AtraxM oraz NeoX - realizowany wspólnie z Polską Grupą Zbrojeniową. Przedstawiono dwa projekty koncepcyjne - "Wysokomanewrowy Samolot Szkolno-Treningowy oraz Lekki Samolot Wsparcia" będący wspólną propozycją polskich środowisk naukowych urzeczywistniającą marzenia o posiadaniu przez Polskę własnego samolotu najwyższej klasy oraz Odrzutowy Bezzałogowy Statek Powietrzny PIRANIA dedykowany do pozoracji, obserwacji i niszczenia obiektów pola walki w zasięgu 300 km. Wśród produktów prezentowanych przez specjalistów ITWL można było znaleźć również systemy modernizacji (dostosowania do nowoczesnego pola walki) śmigłowców Mi-8/17, czy Mi-24, który eksponowany był na stoisku ukraińskiej firmy MOTOR SICH, jako przykład przyszłej kooperacji obydwu firm na pokładzie śmigłowców rodziny "Mi". Na stoisku znalazły się, podobnie jak w zeszłym roku, projektowane od wielu lat w Instytucie i wdrożone do polskich Sił Zbrojnych systemy informatyczne SAMANTA i TURAWA, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych, zwiększając jednocześnie możliwości zarządzania techniką latającą i powiązanymi z nią aspektami.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych wykorzystując nowe technologie podąża w kierunku rozwoju systemów informatycznych czerpiąc z doświadczenia zdobytego podczas eksploatacji i administrowania Kompleksowym Systemem Analizy i Oceny Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych RP „TURAWA”.
W tym roku na stoisku zaprezentowano nowy moduł (narzędzie) dedykowane dla Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP. W module tym dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań i pomysłów inżynierów z instytutu Szefostwo Służb Ruchu Lotniczego dysponować będzie rozwiązaniem wykorzystującym interaktywną mapę. To nowatorskie rozwiązanie pozwoli na identyfikacje zagrożeń, zaleceń profilaktycznych czy statusu kompetencji podległego personelu kontrolerskiego w danej lokalizacji widocznej na mapie Polski. Takie podejście jest krokiem milowym poczynionym w stronę automatyzacji dowodzenia której częścią staną się kolejne moduły opracowywane w Zakładzie Informatycznego Wsparcia Logistyki dotyczące bezpieczeństwa lotów, szkolenia lotniczego, bezzałogowych statków powietrznych oraz techniki lotniczej. Tworzyć one będą System Informatycznego Wsparcia Lotnictwa Sił Zbrojnych RP dedykowany dla wszystkich jednostek lotniczych prowadzących działalność lotniczą oraz szczebli nadrzędnych tych jednostek (brygady, skrzydła), a także Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów.
Ponadto zaprezentowano, zintegrowany z zaawansowaną głowicą obserwacyjną system zakłócania bezzałogowych statków powietrznych oraz system obrony własnej statków powietrznych - Kasetę K-811H przeznaczoną do odpalania naboi zakłócających standardu NATO.

Targi obfitowały w dziesiątki spotkań i rozmów z dotychczasowymi jak i przyszłymi kontrahentami, prezentacje możliwości współpracy, jak również pisemne deklaracje realizacji wspólnych celów w programach modernizacji Sił Zbrojnych RP. ITWL zawarł w czasie targów szereg umów definiujących współpracę na różnych płaszczyznach. Do najważniejszych można zaliczyć porozumienie z amerykańską firmą LEIDOS, która ściśle współpracuje z Departamentem Obrony USA, umowę o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, czy umowę dotyczącą wsparcia Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, na mocy której muzeum otrzyma dofinansowanie na zakup instrumentów pokładowych samolotu myśliwskiego Caudron CR.714 Cyclone, za sterami którego polscy piloci bronili Francji w 1940 r. Szereg strategicznych umów zawarło także Centrum Wdrożeniowo-Produkcyjne ITWL.

ITWL na MSPO'16ITWL na MSPO'16ITWL na MSPO'16ITWL na MSPO'16ITWL na MSPO'16ITWL na MSPO'16ITWL na MSPO'16ITWL na MSPO'16ITWL na MSPO'16ITWL na MSPO'16ITWL na MSPO'16ITWL na MSPO'16ITWL na MSPO'16ITWL na MSPO'16ITWL na MSPO'16ITWL na MSPO'16ITWL na MSPO'16ITWL na MSPO'16ITWL na MSPO'16ITWL na MSPO'16ITWL na MSPO'16ITWL na MSPO'16ITWL na MSPO'16ITWL na MSPO'16ITWL na MSPO'16ITWL na MSPO'16ITWL na MSPO'16ITWL na MSPO'16

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych wykorzystując nowe technologie podąża
w kierunku rozwoju systemów informatycznych czerpiąc z doświadczenia zdobytego podczas eksploatacji i administrowania Kompleksowym Systemem Analizy i Oceny Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych RP „TURAWA”.

W tym roku na stoisku zaprezentowano nowy moduł (narzędzie) dedykowane dla Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP. W module tym dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań i pomysłów inżynierów z instytutu Szefostwo Służb Ruchu Lotniczego dysponować będzie rozwiązaniem wykorzystującym interaktywną mapę. To nowatorskie rozwiązanie pozwoli na identyfikacje zagrożeń, zaleceń profilaktycznych czy statusu kompetencji podległego personelu kontrolerskiego w danej lokalizacji widocznej na mapie Polski. Takie podejście jest krokiem milowym poczynionym w stronę automatyzacji dowodzenia której częścią staną się kolejne moduły opracowywane w Zakładzie Informatycznego Wsparcia Logistyki dotyczące bezpieczeństwa lotów, szkolenia lotniczego, bezzałogowych statków powietrznych oraz techniki lotniczej. Tworzyć one będą System Informatycznego Wsparcia Lotnictwa Sił Zbrojnych RP dedykowany dla wszystkich jednostek lotniczych prowadzących działalność lotniczą oraz szczebli nadrzędnych tych jednostek (brygady, skrzydła), a także Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
i Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów.

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów