Uzbrojenia Lotniczego
  • ZarejestrujZ-14bZAKŁAD UZBROJENIA LOTNICZEGO

 

Podstawowym zadaniem Zakładu Uzbrojenia Lotniczego jest opracowywanie, modernizowanie i badanie uzbrojenia lotniczego

Zasadnicze kierunki prac realizowanych przez zakład to:

  • Badanie niezawodności i bezpieczeństwa drogą analiz niezawodności pokładowego uzbrojenia lotniczego oraz prawidłowości działania lotniczych środków bojowych;
  • Badanie systemów eksploatacji uzbrojenia;
  • Badanie możliwości przedłużenia okresu użytkowania lotniczych środków bojowych po okresie gwarantowanym przez dostawcę;
  • Opracowywanie nowych wzorów lotniczych środków bojowych;
  • Modernizacja wyposażenia pokładowego samolotów i śmigłowców poprzez wykorzystanie nowych rozwiązań technicznych w systemach nawigacyjno-celowniczych;
  • Opracowywanie nowych systemów technicznego zabezpieczenia szkolenia wojsk lotniczych na ziemi i w powietrzu;
  • Opracowywanie nowych metod badań poligonowych i w locie systemów uzbrojenia lotniczego na podstawie prac badawczych z zakresu dynamiki obiektów, efektywności zastosowania bojowego, pirotechniki, optoelektroniki oraz nawigacji.

 

 

 

KONTAKT

Kierownik Zakładu: dr inż. Wiesław BULER
tel. 261 85 13 14
e-mail: wieslaw.buler@itwl.pl

 

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

  • Badania naziemne i w locie
  • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
  • Wspomaganie sterowania eksploatacją
  • Symulacja i modelowanie
  • Awionika
  • Uzbrojenie Lotnicze
  • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
  • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
  • Bezzałogowe statki powietrzne
  • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
  • Badania paliw i cieczy roboczych
  • Testy i certyfikacja wyrobów